Ai Miyashita

ιƒ¨δΈ‹γ‚’ιΈγ€ŽγΆγ‹γ€οΌ

Level 1 Level 60 Level 80
HP 3 3 - 4 4
Smile Smile P 3468 Smile P 4317 Smile P 4797
Pure Pure P 2488 Pure P 3097 Pure P 3442
Cool Cool P 2474 Cool P 3079 Cool P 3422
EXP 0 205497 605854
Release date: 2024 / 01 / 11
Idolization: 200 Lightsticks + 70000 Coins
Center skill: γ‚Ήγƒžγ‚€γƒ«γ‚¨γƒ³γ‚Έγ‚§γƒ« (Smile P increased by 8%)
Skill: ιƒ¨δΈ‹γ‚’ιΈγ€ŽγΆγ‹γ€οΌ
Level 1 Every 5 seconds, there is a 34% chance of increasing the score of each note by 95 for 2.5 seconds.
Level 2 Every 4.8 seconds, there is a 34.2% chance of increasing the score of each note by 97 for 2.5 seconds.
Level 3 Every 4.8 seconds, there is a 34.4% chance of increasing the score of each note by 99 for 2.5 seconds.
Level 4 Every 4.6 seconds, there is a 34.6% chance of increasing the score of each note by 101 for 3 seconds.
Level 5 Every 4.6 seconds, there is a 34.8% chance of increasing the score of each note by 103 for 3 seconds.
Internal ID: #30050014
Where to find
Type Name Availability Extra info
Exchange パヒγƒͺをルコレクション Always available Exchange for 500